SURNAMES: Y

Clan

Surname

Yair

Laing

Yare

Laing

Yell

Skene

Yellowlees

MacDuff

Yellowley

MacDuff

Yellowlie

MacDuff

Yester

Hay

Yhong

Young

Yhonge

Young

Yhung

Young

Yirwing

Irwin

Yivewing

Irwin

Yong

Young

Yonge

Young

Yool

Buchanan

Youen

MacEwen

Young

Douglas

Young

Stewart

Young

Young

Younger

MacDuff

Yourston

Sinclair

Yowng

Young

Yrein

Irwin

Yrewing

Irwin

Yrvin

Irwin

Yrwen

Irwin

Yrwens

Irwin

Yrwin

Irwin

Yrwine

Irwin

Yrwing

Irwin

Yrwyne

Irwin

Yuille

Buchanan

Yule

Buchanan

Yunge

Young

Yunie

Innes

Yyel

Skene